Децата винаги са били най-близо до театралното изкуство. Затова и днес градът ни отново е център, обединяващ усилията на всички творци да работят в името на децата. Изборът на място не е случаен, тъй като гр.Търговище отстоява една традиция от преди години, когато се провеждаха Националните прегледи за детско-юношеска драматургия и театър.
Фестивалът се организира ежегодно от Министерство на културата – Дирекция „Театър, вариететно и цирково изкуство”, Община Търговище, Драматичен театър Търговище, Сдружение МФСД “ Вълшебната завеса”.
Сегашният фестивал цели да разшири своите граници, отваряйки сцена за спектакли от целия свят.

КОИ СМЕ НИЕ?

Инициативен комитет, съставен от професионални театрални творци (автори, режисьори, актьори и музиканти), представители на държавни институции и неформални организации.
Ние сме единомишленици по отношение на загрижеността за духовното развитие на нашите деца и считаме, че каквото и колкото да правим за тях, то никога не е достатъчно.

ЗАЩО?

Театралното изкуство за деца в най-ранна възраст е
предизвикателство за всеки творец, който би искал да
участва в състезание с множеството съвременни (аудио-
визуални, електронни и др.) форми за въздействие върху
детското съзнание. В този смисъл Международният
фестивал на спектакли за деца има само естетически цели
и амбиция да се превърне в празник за своите малки
зрители.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Цялостната дейност по провеждане на ХVI-тия
Международен фестивал на спектакли за деца “Вълшебната
завеса” се провежда от организационен комитет в състав:

Председател :

– Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров

Членове:

– Представител на Община Търговище – отдел култура

– Представител на Министерство на културата

– Директор на Драматичен театър-Търговище

– Изпълнителен секретар на сдружение

МФСД “Вълшебната завеса”

Организационният комитет има право при възможност да кани за участие гости и театрални формации от чужбина.
Средствата за организиране и провеждане на фестивала се осигуряват от Министерство на културата, Община Търговище и спонсори, чрез Сдружение МФСД “Вълшебната завеса”. Набраните средства се разпределят oт Организационния комитет.
Освен официалната програма, включваща
елекционираните представления, се предвижда и
паралелна програма, съдържаща дискусии, демонстрации,
конкурси за рисунка и млади артистични таланти, разработка на проекти и др.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
В Международния фестивал на спектакли за деца може да участва всяка професионална театрална формация /държавна или частна/, независимо от националността й, ако отговаря на изброените по-долу

УСЛОВИЯ:

– Групата не трябва да надвишава 10 човека /артисти, технически екип, ръководители и др./. Всички нейни членове над тази бройка присъстват на фестивала за своя сметка.
– Не е задължително спектакълът да е изграден с традиционни средства.
– Сюжетът може да е класически /приказен/ или съвременен.
– Спектакълът може да е изграден върху музикална или танцова основа, клоунада, мим, сенки, с или без текст – без ограничения.
– Спектакълът трябва да е адаптиран за голяма сцена и салон с повече места.

СЕЛЕКЦИЯ:

Селекционерът на фестивала прави подбор на представленията, които ще участват в основната програма.
Заявки за участие по приложения образец, придружени с видеозапис на спектакъла, се подават до 20.02.2018 г. на адреса на театъра.
Трупите поемат разходите на селекционера – пътни, командировъчни,нощувки, когато той гледа представлението на място.
Селекционер на тазгодишното издание на МФСД “Вълшебната завеса” е Богдана Костуркова, моб. тел.0889490162, e-mail: kosturkova@abv.bg
Избраните спектакли ще бъдат поместени на сайта на театъра до 31 март 2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Всяка трупа, одобрена за участие, попълва заявка-
образец, в която се доуточняват по-нататъшните отношения
с фестивала.
Всяка трупа следва да осигури представянето си чрез:
– афиши, дипляни, плакати, снимки /в ел.вариант/, CD-
запис и др. рекламни материали;
– резюме на съдържанието на спектакъла на български и
английски език /до 350 знака/;
– кратка биография на трупата и създателите на
представлението
– списък на участващите актьори с изпълняваните от тях
роли.

ПЪТУВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНА:

Всяка трупа пътува със собствен транспорт.
Ръководството на фестивала осигурява:
– за трупи, отстоящи до 200 км. от гр. Търговище –
пътните разходи /горивото в двете посоки според
разходната норма на превозното средство , с което
пътува трупата/, една нощувка плюс обяд и вечеря.
– за трупи, отстоящи над 200 км от гр. Търговище –
пътните /горивото в двете посоки според разходната
норма на превозното средство , с което пътува
трупата/, две нощувки плюс обяд и вечеря.
Хонорари за представление в основната програма
на фестивала не се заплащат.
В случай на допълнителен ангажимент към
гостуващата трупа, той се договаря с организационния
комитет.
Приходите от спектаклите, представени на
фестивала, са в полза на Драматичен театър –
Търговище.

НАГРАДИ НА ФЕСТИВАЛА:

Фестивалната програма ще се оценява от жури,
предложено от директора и утвърдено от организационния
комитет.
Ще бъдат присъдени пет награди за най-добри
постижения в областта на режисурата, сценографията,
музиката и актьорското майсторство:
– за най-добра женска роля;
– за най-добра мъжка роля;
– за режисура;
– за сценография;
– за музика
Журито на фестивала си запазва правото да трансформира
някои от наградите, ако прецени това за необходимо.

С уважение: / п /
Петър Петров
Мениджър на МФСД “Вълшебната завеса” и
Директор на Драматичен театър – Търговище