Comments are off for this post

Драматичен театър Търговище отдава помещение под наем

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ТЪРГОВИЩЕ

На основание чл.13 ал.1-4 от ППЗДС във връзка с чл.16 от ЗДС и Заповед номер 2 от 03.01.2018 на Директора на ДТ Търговище

ОБЯВЯВА

На 6.02.2018 г.от 16.00 ч.,в сградата на Драматичен театър Търговище,ул.Бенковски 2, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост. Вид на имота:

Помещение,намиращо се в приземния етаж на сградата на ДТ Търговище с разгъната площ 90.56 кв.м.с първоначална наемна месечна цена 1356.59 лв. и полезна площ под козирката на театъра от 100 кв.м. с първоначална наемна месечна цена 1070 лв.,съобразно ползването в годишния сезон.

Депозит за участие в търга- 10 % от обявената първоначална наемна цена.

Тръжна документация – 60 лв.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в счетоводството на ДТ Търговище.

Краен срок за подаване на заявления 12.00 ч. на 05.02.2018 г.

Тел. за контакти:0601/63378

i-mail: dots@abv.bg и drama_tg@abv.bg

 

Comments are closed.