Festival 2018

From the very beginning of its existence humanity loves to tell and listen to fairytales. About the good, the scary, the beautiful, the extraordinary… Mankind stepped over the threshold of civilization when our imagination started developing and when we expressed in words, dancing, music and gestures the questions, and sometimes...

Continue reading

Welcome

Dear Children, Dear Participants and Guests, I welcome you to the 19th Edition of the International Theatre Festival for Children “The Magic Curtain”. I feel confident to declare that this Festival belongs to the significant factors in the cultural life of our city, an event that adds to the spirituality,...

Continue reading

Фестивал 2018

Откакто съществува човечеството обича да разказва/слуша приказки. За доброто, за страшното, за красивото, необикновеното…..Човекът стъпва на прага на цивилизацията, когато развива въображението си и пресъздава чрез слово, танц, музика и жест  въпросите и понякога отговорите кои са причините за страданията, премеждията, приятелството,обичта, за източниците на доброто и злото. Децата са...

Continue reading

Поздрав от кмета на Търговище

Скъпи деца, Скъпи участници и гости, Приветствам Ви с добре дошли на 19-тото издание на Международния фестивал за драматични спектакли за деца „Вълшебната завеса“. С увереност мога да заявя, че фестивалът е сред значимите фактори в културния живот на града ни. Събитие, което обогатява духовността, развитието на театралните форми и...

Continue reading

READING ALL SUMMER LONG, Smolyan

14.30 h. Drama Theatre, chamber hall Rhodopa Drama Theatre “Nikolay Haytov” – Smolyan READING ALL SUMMER LONG Based on Gianni Rodari, Astrid Lindgren, Yordan Radichkov Screenplay and Director – Elza Laleva Set design and Puppets – Martina Variyska Music design – Margarita Ilieva Actors – Bozhana Manovska, Dessy Mincheva, Boris Hadzhiyski You will meet the...

Continue reading

ЦЯЛО ЛЯТО ЧЕТОХ, Смолян

14.30 ч. Драматичен театър- камерна зала Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян ЦЯЛО ЛЯТО ЧЕТОХ по текстове на Джани Родари, Астрид Линдгрен, Йордан Радичков адаптация и режисура– Елза Лалева сценография и кукли– Мартина Варийска музикално оформление– Маргарита Илиева Участват –Божана Мановска, Деси Минчева, Борис Хаджийски. Спектакълът запознава със забележителния г-н Бианки и неговата...

Continue reading

ИСКАМ ДА ИГРАЯ, ДТ – Търговище

18 МАЙ – ПЕТЪК 11.00 ч. Драматичен театър- основна сцена Драматичен театър – Търговище ИСКАМ ДА ИГРАЯ Автор- Иван Недялков Режисьор- Иван Недялков Сценограф- Галина Абаджимаринова Музика- Иван Недялков Участват- Сияна Янева, Маргарита Маркова,  Никола Шопов, Йордан Любомиров, Горица Радева   Там, където попадат клоуните не прилича на мястото, за...

Continue reading

I WANT TO PLAY, Targovishte

18 MAY – FRIDAY 11.00 h. Drama Theatre, main stage Drama Theatre – Targovishte I WANT TO PLAY Screenplay – Ivan Nedyalkov Director – Ivan Nedyalkov Set design –  Galina Abadzhimarinova Music – Ivan Nedyalkov Actors – Siyana Yaneva, Margarita Markova, Nikola Shopov, Yordan Lyubomirov, Goritsa Radeva The place where the clowns find...

Continue reading

THE DRAGON, Sliven

16.00 h. Drama Theatre, main stage State Puppet Theatre – Sliven THE DRAGON Based on Evgeniy Schwarz Director – Biserka Kolevska Set design – Svila Velichkova Music – Nelko Kolarov Actors – Boris Georgiev, Vangel Apostolov, Georgi Yanev, Delyan Kyosev, Lyubomir Zhelev, Maria Dzhoykeva, Anna-Valeria Gostanian  The play is about an imaginary...

Continue reading

ДРАКОНЪТ, Сливен

16.00 ч. Драматичен театър- основна сцена Държавен куклен театър – Сливен ДРАКОНЪТ по Евгений Шварц режисьор– Бисерка Колевска сценография– Свила Величкова музика– Нелко Коларов Участват– Борис Георгиев, Вангел Апостолов, Георги Янев, Делян Кьосев, Любомир Желев, Мария Джойкева, Анна – Валерия Гостанян В спектакъла се разказва за една измислена страна в незнайно време,  в която...

Continue reading