Comments are off for this post

Фестивал 2018

Откакто съществува човечеството обича да разказва/слуша приказки. За доброто, за страшното, за красивото, необикновеното…..Човекът стъпва на прага на цивилизацията, когато развива въображението си и пресъздава чрез слово, танц, музика и жест  въпросите и понякога отговорите кои са причините за страданията, премеждията, приятелството,обичта, за източниците на доброто и злото. Децата са най-чисти в реакциите си при среща с темите, занимаващи хора от всички възрасти. Детството е камертонът, който дава тласък за житейското развитие на личността. За това убедено вярвам, че отговорността на творците към детската аудитория е голяма и с последствия в годините. Международният фестивал на пектакли за деца „Вълшебната завеса“ има извоюван авторитет с последователните си опити да възпитава вкус и познание. Ще се стремя да предложа на 19-то му  издание през 2018 година не само най-новото, но и най-разнообразното, вълнуващо и интересно, сътворено на българската театрална сцена за деца и младежи.

Богдана Костуркова

Селекционер

Comments are closed.