Протокол – Изработване на инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър Търговище

П Р О Т О К О Л  за дейността на комисия, назначена със Заповед № 33/22.11.2018 г. на Директора на Драматичен театър – град Търговище в процедура за възлагане на обществена поръчка, въз основа на Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП с...

Continue reading

slide pic teatart

Лоши деца

На 14 януари от 19 часа Драматичен театър – Търговище ще представи най-новия спектакъл в репертоара си – „Лоши деца“ от Михаела Михайлов. Постановката е на Денислав Янев. В ролите ще видим актьорите Горица Радева, Ивана Стоянова, Йордан Любомиров, Сияна Янева и Цветан Колев. Преводач е Лора Ненковска, а сценографията...

Continue reading

denislav

Денислав Янев, режисьор: Мисията ми е чрез това, което правя на сцената, да поправям грешките на обществото

Денислав Янев е най-младият режисьор в трупата на Драматичен театър Търговище. През януари ще излезе и първата му постановка на Търговищка сцена – „Лоши деца“ от Михаела Михайлов. Дни преди премиерата, разговаряме с Денислав за всички онези „случайности“, които го доведоха дотук. Чудите се, кой е Денислав Янев? Той е...

Continue reading