17426176_1430049327026787_4180743549531765404_n

УГОЩЕНИЕТО „ВКУСНО – ВКУСНИЧКО“, ДКТ Търговище

Държавен куклен театър – Търговище УГОЩЕНИЕТО „ВКУСНО – ВКУСНИЧКО“ Автор– Румен Николов Режисьор– Николай Бояджиев Сценограф– Наталия Гочева Музика-Ценко Минкин Участват: Моника Угренова, Диляна Димитрова, Цветина Иванова, Христо Златанов, Димитър Караиванов В тази история добрата фея Виталия ще помогне на вещицата Кукуфела и нейните Урунгели да разберат що е здравословно...

Continue reading

селекционер

Festival 2018

From the very beginning of its existence humanity loves to tell and listen to fairytales. About the good, the scary, the beautiful, the extraordinary… Mankind stepped over the threshold of civilization when our imagination started developing and when we expressed in words, dancing, music and gestures the questions, and sometimes...

Continue reading

кмет

Welcome

Dear Children, Dear Participants and Guests, I welcome you to the 19th Edition of the International Theatre Festival for Children “The Magic Curtain”. I feel confident to declare that this Festival belongs to the significant factors in the cultural life of our city, an event that adds to the spirituality,...

Continue reading

селекционер

Фестивал 2018

Откакто съществува човечеството обича да разказва/слуша приказки. За доброто, за страшното, за красивото, необикновеното…..Човекът стъпва на прага на цивилизацията, когато развива въображението си и пресъздава чрез слово, танц, музика и жест  въпросите и понякога отговорите кои са причините за страданията, премеждията, приятелството,обичта, за източниците на доброто и злото. Децата са...

Continue reading

кмет

Поздрав от кмета на Търговище

Скъпи деца, Скъпи участници и гости, Приветствам Ви с добре дошли на 19-тото издание на Международния фестивал за драматични спектакли за деца „Вълшебната завеса“. С увереност мога да заявя, че фестивалът е сред значимите фактори в културния живот на града ни. Събитие, което обогатява духовността, развитието на театралните форми и...

Continue reading

DSC_0340

READING ALL SUMMER LONG, Smolyan

Rhodopa Drama Theatre “Nikolay Haytov” – Smolyan READING ALL SUMMER LONG Based on Gianni Rodari, Astrid Lindgren, Yordan Radichkov Screenplay and Director – Elza Laleva Set design and Puppets – Martina Variyska Music design – Margarita Ilieva Actors – Bozhana Manovska, Dessy Mincheva, Boris Hadzhiyski You will meet the famous Mr. Biancci and his...

Continue reading

DSC_0340

ЦЯЛО ЛЯТО ЧЕТОХ, Смолян

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян ЦЯЛО ЛЯТО ЧЕТОХ по текстове на Джани Родари, Астрид Линдгрен, Йордан Радичков адаптация и режисура– Елза Лалева сценография и кукли– Мартина Варийска музикално оформление– Маргарита Илиева Участват –Божана Мановска, Деси Минчева, Борис Хаджийски. Спектакълът запознава със забележителния г-н Бианки и неговата пътуваща библиотека. Освен че разказва приказки...

Continue reading

SVE_6661

ИСКАМ ДА ИГРАЯ, ДТ – Търговище

Драматичен театър – Търговище ИСКАМ ДА ИГРАЯ Автор- Иван Недялков Режисьор- Иван Недялков Сценограф- Галина Абаджимаринова Музика- Иван Недялков Участват- Сияна Янева, Маргарита Маркова,  Никола Шопов, Йордан Любомиров, Горица Радева   Там, където попадат клоуните не прилича на мястото, за което са тръгнали – това е някаква непозната зона, в...

Continue reading

SVE_6661

I WANT TO PLAY, Targovishte

Drama Theatre – Targovishte I WANT TO PLAY Screenplay – Ivan Nedyalkov Director – Ivan Nedyalkov Set design –  Galina Abadzhimarinova Music – Ivan Nedyalkov Actors – Siyana Yaneva, Margarita Markova, Nikola Shopov, Yordan Lyubomirov, Goritsa Radeva The place where the clowns find themselves is not the one they wanted...

Continue reading

d-6

THE DRAGON, Sliven

State Puppet Theatre – Sliven THE DRAGON Based on Evgeniy Schwarz Director – Biserka Kolevska Set design – Svila Velichkova Music – Nelko Kolarov Actors – Boris Georgiev, Vangel Apostolov, Georgi Yanev, Delyan Kyosev, Lyubomir Zhelev, Maria Dzhoykeva, Anna-Valeria Gostanian  The play is about an imaginary country in time untold...

Continue reading