С техническите характеристики на сградата, сцената, местата за публика и др. може да се запознаете като разгледате схемите и снимките тук.

Капацитет на голямата зала: 497 места

За контакти: Театър-майстор Емил Неделчев, тел: 0878 46 04 84