От 11.05.2020 г. до 15.05.2020 г. в гр. Търговище ще се проведе ХХI Международен фестивал на спактакли за деца „Вълшебната завеса“. Ръководството и Инициативният комитет на фестивала Ви канят да вземете участие във фестивалната програма.

Селекцията на фестивала ще приключи на 25.03.2020 г.

Може да подавате своите заявки за участие най-късно до 28.02.2020 г. на адрес: 7700 Търговище, ул. Бенковски № 2,  Драматичен театър – Търговище, факс: 0601/63378 или e-mail: dots@abv.bg

Селекционер на фестивалните предложения е Тинка Николова, тел. 0885025909, tininikalas@gmail.com.

Командировъчните /дневни, пътни и нощувки/ на селекционера се поемат от театъра, подал заявката.Децата винаги са били най-близо до театралното изкуство. Затова и днес градът ни отново е център, обединяващ усилията на всички творци да работят в името на децата. Изборът на място не е случаен, тъй като гр. Търговище отстоява една традиция от преди години, когато се провеждаха Националните прегледи за детско-юношеска драматургия и театър.

Фестивалът се организира ежегодно от Министерство на културата – Дирекция „Театър, вариететно и цирково изкуство”, Община Търговище, Драматичен театър -Търговище, Сдружение МФСД “Вълшебната завеса”.

Сегашният фестивал цели да разшири своите граници, отваряйки сцена за спектакли от целия свят.

КОИ СМЕ НИЕ?

Инициативен комитет, съставен от професионални театрални творци (автори, режисьори, актьори и музиканти), представители на държавни институции и неформални организации.

Ние сме единомишленици по отношение на загрижеността за духовното развитие на нашите деца и считаме, че каквото и колкото да правим за тях, то никога не е достатъчно.

ЗАЩО?

Театралното изкуство за деца в най-ранна възраст е предизвикателство за всеки творец, който би искал да участва в състезание с множеството съвременни (аудио-
визуални, електронни и др.) форми за въздействие върху детското съзнание. В този смисъл международният фестивал на спектакли за деца има само естетически цели
и амбиция да се превърне в празник за своите малки зрители.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Цялостната дейност по провеждане на ХХI-ия Международен фестивал на спектакли за деца “Вълшебната завеса” се провежда от организационен комитет в състав:

Председател :

– Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров

Членове:

– Представител на Община Търговище – отдел култура

– Представител на Министерство на културата

– Директор на Драматичен театър-Търговище

– Изпълнителен секретар на Сдружение МФСД “Вълшебната завеса”

Организационният комитет има право при възможност да кани за участие гости и театрални формации от чужбина. Средствата за организиране и провеждане на фестивала се осигуряват от Министерство на културата, Община Търговище и спонсори, чрез Сдружение МФСД “Вълшебната завеса”. Набраните средства се разпределят от Организационния комитет. Освен официалната програма, включваща
селекционираните представления, се предвижда и паралелна програма, съдържаща дискусии, демонстрации, конкурси за рисунка и млади артистични таланти, разработка на проекти и др.


КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

В Международния фестивал на спектакли за деца може да участва всяка професионална театрална формация /държавна или частна/, независимо от националността й, ако отговаря на изброените по-долу

УСЛОВИЯ:

– Групата не трябва да надвишава 10 човека /артисти, технически екип, ръководители и др./. Всички нейни членове над тази бройка присъстват на фестивала за своя сметка.

– Не е задължително спектакълът да е изграден с традиционни средства.

– Сюжетът може да е класически /приказен/ или съвременен.

– Спектакълът може да е изграден върху музикална или танцова основа, клоунада, мим, сенки, с или без текст – без ограничения.

– Спектакълът трябва да е адаптиран за голяма сцена и салон с повече места.

СЕЛЕКЦИЯ:

Селекционерът на фестивала прави подбор на представленията, които ще участват в основната програма. Заявки за участие по приложения образец, придружени с видеозапис на спектакъла, се подават до 28.02.2020 г. на адреса на театъра.
Трупите поемат разходите на селекционера – пътни, командировъчни, нощувки, когато той гледа представлението на място.

Селекционер на тазгодишното издание на МФСД “Вълшебната завеса” е Тинка Николова, моб. тел. 0885025909, tininikalas@gmail.com

Избраните спектакли ще бъдат поместени на сайта на театъра до 31 март 2020 г.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Всяка трупа, одобрена за участие, попълва заявка-образец, в която се доуточняват                  по-нататъшните отношения с фестивала. Всяка трупа следва да осигури представянето си чрез:

– афиши, дипляни, плакати, снимки /в ел. вариант/, CD-
запис или линк и др. рекламни материали;

– резюме на съдържанието на спектакъла на български и
английски език /до 350 знака/;

– кратка биография на трупата и създателите на
представлението;

– списък на участващите актьори с изпълняваните от тях
роли.

ПЪТУВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНА:

Всяка трупа пътува със собствен транспорт. Ръководството на фестивала осигурява:

– за трупи, отстоящи до 200 км. от гр. Търговище – пътните разходи /горивото в двете посоки според разходната норма на превозното средство, с което
пътува трупата, една нощувка плюс обяд и вечеря.

– за трупи, отстоящи над 200 км от гр. Търговище – пътните /горивото в двете посоки според разходната норма на превозното средство, с което пътува трупата, две нощувки плюс обяд и вечеря.

Хонорари за представление в основната програма
на фестивала не се заплащат. В случай на допълнителен ангажимент към
гостуващата трупа, той се договаря с организационния комитет.
Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на Драматичен театър – Търговище.

НАГРАДИ НА ФЕСТИВАЛА:

Фестивалната програма ще се оценява от жури, предложено от директора и утвърдено от организационния комитет. Ще бъдат присъдени осем награди за най-добри постижения в областта на режисурата, сценографията, музиката и актьорското майсторство:

– за най-добра женска роля;

– за най-добра мъжка роля;

– за режисура;

– за сценография;

– за музика

– за съвременна детска драматургия

– за костюмография

– за най-добро представяне

Журито на фестивала си запазва правото да трансформира някои от наградите, ако прецени това за необходимо.

С уважение: / п /
Петър Петров
Мениджър на МФСД “Вълшебната завеса” и
Директор на Драматичен театър – Търговище