Comments are off for this post

Трима кандидати за директор на Драматичен театър – Търговище

Владимир Петков, Горица Радева и Петър Петров се явиха на организирания от Министерство на културата конкурс за директор на Драматичен театър – Търговище.

Във връзка с публикуваните резултати на официалната интернет страница на Министерството Ви информираме, че за успешно издържал конкурса се счита кандидатът, събрал 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти в съответствие с чл. 11, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни  институции, а именно 608 от 912 точки.

С оглед получения общ брой точки, комисията е класирала на първо място Владимир Милчев Петков. Очаква се подписване на заповедта за назначаването му от министъра на културата.

Определеният кандидат все още официално не е встъпил в длъжност.

Comments are closed.