В културната визитка на област Търговище ярко присъства Драматичният театър. Той е узаконен с Министерско постановление № 274 от 16 юли 1969 година. Всяка година театърът създава по 3-4 продукции и играе по 120 представления.

Театърът е приемащ и продуциращ център на спектакли за възрастни и деца. Разнообразието от жанрове, теми и проблеми в спектаклите привлича различни възрасти и социални слоеве в Търговищки и още много региони на България. На сцената на Драматичен театър-Търговище са гостували множество от най-известните български театри и театрални творци. Търговище се оформи като театрален център с традиции и почитатели на изкуството на Мелпомена.

С международна известност и национален престиж се утвърди през годините фестивалът на спектакли за деца „Вълшебната завеса”, на който се изявяват професионални състави от България и Европа. Това е единственият национален форум за детски драматични спектакли, подкрепян от Община Търговище и Министерство на културата, със собствен статут и авторитет. Провежда се ежегодно през първата седмица на м.май. За участие се допускат от 14 до 18 театрални трупи от България и чужбина, подбрани след предварителна селекция.

От 2016 година театърът е част от Балканската мрежа на световната организация на спектаклите за деца АСИТЕЖ /ASSITEJ/. Това е организацията, обединяваща усилията на театралната общност при създаването и разпространението на детски представления. Чрез Търговищкия драматичен театър към АСИТЕЖ се присъеди и България,  а театърът стана център за партньорство, комуникация и обмяна.

Всяка година през първата половина на юни театърът е домакин на празниците “Дни на големия театър в малкия град”- театрален форум за възрастни, включващ нашумели спектакли от националния театрален афиш.

В своята репертоарна политика екипът на театъра се води от идеята да бъде близо до хората, търсейки теми и сюжети от нашето съвремие. Към собствения творчески екип биват привличани именити актьори и режисьори на национално ниво. Трупата е изключително мобилна и голямата част от представленията се реализират в турне, което прави съпричастни към театралния продукт зрители от малки и големи селища в цялата страна.

About Drama Theatre – Targovishte

The Drama Theatre is a bright star in the cultural calling card of District Targovishte. It was established with a Ministry Act 274 on 16th July 1969. Every year the theatre produces 3-4 plays and stages about 120 performances.

The Theatre is an accepting and producing centre for performances for both adults and children. The variety in the genres, ideas and topics in the productions attracts audiences of different age and social strata not only in district Targovishte but also in many other districts in Bulgaria. Many of the most famous Bulgarian theatres and actors have performed on the stage of Drama Theatre Targovishte. The town of Targovishte is renowned as a theatre centre with traditions and admirers of Melpomena.

The Magical Curtain” Festival of Children’s Plays has established itself through the years and has gained international fame and national prestige. This is the only national forum for children’s drama performances, which is backed up by the Municipality of Targovishte and the Ministry of Culture and has an established position and fame. It is held annually in the first week of May. After careful preliminary selection, 14 to 18 theatre companies from Bulgaria and abroad are invited to participate.

Since 2016 the Theatre is part of the Balkan network of the International Association of Theatre for Children (ASSITEJ ). This organization is dedicated to consolidating the efforts of the theatre community in the creation and distribution of children’s plays. Targovishte Drama Theatre joined Bulgaria to ASSITEJ and the theatre became a hub for partnership, communication and exchange.

Every year in the first half of June, the theatre is hosting the festival “Days of the Big Theatre in the Small Town” – a theatre event for adults which includes popular titles from the national theatre repertoire.


The theatre’s repertoire policy is influenced largely by the idea of keeping close to the people and its team is seeking topics and ideas in contemporary life. The theatre’s creative team is often joined by renowned actors and directors from the national stage. The actors’ company is truly mobile and most of the plays are also produced on a tour which brings the theatre production closer to the audiences in towns small and large across the country.